Hotline: 0869228912

Fischertechnik

Fischertechnik là một thương hiệu đồ chơi xây dựng . Nó được phát minh bởi Artur Fischer và được sản xuất bởi fischertechnik GmbH tại Waldachtal, Đức . Người hâm mộ [3] thường gọi Fischertechnik là “FT” hoặc “ft”. Nó được sử dụng trong giáo dục để giảng dạy về các máy đơn giản, cũng như cơ giới hóa và cơ chế. Công ty cũng cung cấp công nghệ giao diện máy tính, có thể được sử dụng để giảng dạy lý thuyết tự động hóa và robot.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare